Chương Trình Ưu Đãi - Đồng Hành Cùng Bác Tài GRAB & TAXICHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GRAB - TAXI

         ĐỒNG HÀNH CÙNG BÁC TÀI

 

   Chương trình ưu đãi áp dụng đặc biệt cho Grab và Taxi diễn ra đến cuối năm 2020!

   * RỬA XE HÚT BỤI:

- 4 Chỗ: 60.000

- 5 Chỗ: 70.000

- 7 Chỗ: 70.000

    * Vá Vỏ:

- 1 Lỗ/Bánh: 40.000

- Lỗ thứ 2/Bánh: + 10.000

    * Dịch Vụ:

- Thay nhớt: Free Rửa xe hút bụi

- Sản Phẩm & Phụ Kiện: giảm 15%

- Cân chỉnh thước lái: 300.000

    * Chương trình áp dụng:

- Tại địa chỉ: 1A đường Phú Thuận, P.Phú Thuận, Quận 7

- Đến hết ngày 31/12/2020

 

 

Để được tư vấn thêm thông tin chi tiết & đăng ký

Vui lòng liên hệ: 028 6262 0941   -    028 6262 4826   

 

Dẫn đường qua Google Map: 

https://www.google.com/maps/dir//L%E1%BB%91p+Xe+Tyrezone,+1A+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Ph%C3%BA+Thu%E1%BA%ADn,+S%E1%BB%91+9,+Ph%C3%BA+Thu%E1%BA%ADn,+Qu%E1%BA%ADn+7,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh+72907,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7327873,106.73527,14z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x31752f86f84bc921:0x82bb8eedbf8788b!2m2!1d106.738999!2d10.7316767?hl=vi-VN

 

 

  

Tìm kiếm sản phẩm